Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

Organizata Humanitare KALLIRI I MIRËSISË Thirrje publike për oferta: Blerja mishi për projektin: KURBAN BAJRAMI 2022

Organizata Humanitare KALLIRI I MIRËSISË

Thirrje publike për oferta: Blerja mishi për projektin: KURBAN BAJRAMI 2022

 

Detajet për kontakt

Adresa:     Samoilova, 78 – 1000, Shkup
Personi kontaktues:     Zyra e prokurimit – OH Kalliri i Mirësisë
Email:    info@kalliri.org Telefoni:     02 3112 629

 

Përshkrimi

Organizata Humanitare “Kalliri i Mirësisë” , e themeluar në vitin 1991, me aktivitetet e njëpasnjëshme humanitare si në të kaluarën edhe sot po vazhdon tu bëjë ballë sfidave të kohës, çdoherë u mundua sipas mundësive të ishte pranë atyre që më së tepërmi kishin nevojë.

Si një pjesë e projekteve të shumta, këtë herë O.H. Kalliri i Mirësisë shpallë thirrje publike për furnizim me lopë, si pjesë e implementimit të projektit “KURBANI 2022”, nëpërmjet të cilit kemi për qëllim blerjen e bagëtive lartë të përmendura, therrja e tyre, paketimi, si dhe shpërndarja e tyre familjeve të jetimëve, skamnorëve dhe nevojtarëve që janë të regjistruar pranë organizatës sonë, gjatë ditëve të festës së Kurban Bajramit 2022.

Informacion i pergjithshëm:

Bagëtit duhët të jetë të pështatshëm për të përmbushur kriteret e kurbanit, duhet të kenë moshën e duhur. Të jenë të shëndetshme dhe në gjendje të mirë pa dëmtime që të ndikojnë në sasinë dhe cilësinë e mishit të tyre, të çertifikuara.

I gjithë mishi duhet të jetë 100 % hallall.

Therrtorja dhe vendi ku do të paketohet mishi do të jetë në monitorim të vazhdueshëm nga stafi i Kalliri i Mirësisë. Kurban Bajrami pritet të filloj në datën 09 Korrik 2022.

Specifika:

Lloji i kafshes: Lopë

Pesha: Peshë e gjallë minimale 350 kg. Pesha Neto (mish) mesatare 120-140 Kg, duke hequr kokën, këmbët, lekurën dhe te brendëshmet.

Mosha: 4 ½ Vjeç Maksimumi

Sasia: 100 Lopë me një rritje maksimum deri në 10%.

Kërkohet nga kompania të siguroj dhe përmbush të gjithë ciklin e ketij projekti:

  1. Sigurimi i sasisë së lopëve,
  2. Të siguroj thertore, me të gjitha standartet higjeno-sanitare dhe kapacitet e nevojshme,
  3. Të siguroj transportin me makina frigoriferike deri në destinacionet e kërkuara,
  4. Të kryej paketimin e pakove te mishit (1 pako përmban minimum 5 kg mish),
  5. Të garantoj dhomat frigoriferike në ngrirje për të paktën 1 javë,
  6. Të ofroj faturë tatimore.

I gjithë proçesi i therrjes, konservimit, përgatitjes së pakove dhe shpërndarjes duhet të bëhet sipas të gjitha standarteve të lejuara dhe të njohura nga legjislacioni i shtetit.

Oferta juaj duhet të jetë në formatin e ofruar në ueb faqën tone ose në llogarinë në Facebook, mund ta zbritni këtu: https://kalliri.org/blog/2022/05/20/format-per-oferte-kurban-bajrami-2022/

, ku pas plotësimit duhet të futet në një zarf të mbyllur dhe të vulosur dhe duhet dërguar në adresën: Samoilova, 78 – 1000, Shkup  ose mund ta dërgoni në posten elektronike: info@kalliri.org

NOTE: Brenda zarfit do vendosni Oferten ekonomike, kopje te EMBS-së dhe nje kopje te ekstraktit te kompanise, përbën pëlqim nëse paraqisni referenca nga projekte të ngjashme.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është më datën 03.06.2022, ora 12:00.

Cdo ofertë pas kësaj date nuk do të merret në konsideratë.

Për çdo pyetje ju lutem mos hezitoni të kontaktoni në: +38923112629

   O.H. Kalliri i Mirësisë ka zero tolerancë ndaj çdo thyerje proçedurash si:

– Politika kundër Rryshfetit dhe Korrupsionit

– Kodi i Sjelljes

– Respektimi dhe Mbrojtja e grupeve Vulnerable (përfituesve) të O.H. Kalliri i Mirësisë

 

 

Zyre për informim

O.H. Kalliri i Mirësisë

20/05/2022

Shkup – Maqedonia e Veriut

kallirio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *