Kalliri Miresise
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00 am -  16:00pm
  • Te dhenat personale
  • Plotesimi i ketij formulari nuk nenkupton se kerkesa juaj do te miratoher menjeher.

 

Fusha duhet te plotesohet *

shenoni emrin dhe mbiemrin si ne letornjoftim