Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

Понуда за огревно дрво – Зимски проект 2023-2024

Понуда за огревно дрво
Бр Опис Количина Цена за метар 3 Вкупен износ
1

Ве молиме да означите со ознаката “ ✔ “ сите долу наведени критериуми, доколку вашата фирма ги потполнува.

Бр Опис ДА НЕ
1 Ја нудам целата барана количина
2 Го нудам видот на дрвата кои вие ги барате
3 Нудам даночна сметка
4 Нудам транспорт до сите барани дестинации по иста цена за метар 3
5 Нудам услуга со виљушкар за товарење и растовар на дрвата
6 Нудам место за вршење на наведените услуги во сите зони каде што ќе делите
7 Поседувам дозвола за продавање дрва на законски начин
8 Имам претходно искуство во ваков вид на проекти

Друго:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Назив на компанијата:________________________________________
Дата: ________________

Име и Презиме: Потпис: Печат:

______________ ____________ ______________

kallirio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *