Kalliri Mirësisë
  • Joakim Kërçovski PN
  • +02311 2629
  • E Hënë - E Premte:  9:00  -  16:00

Понуда за огревно дрво

Понуда за огревно дрво

Бр Опис Количина Цена за метар 3 Вкупен износ
1        

 

Ве молиме да означите со х сите долу наведени критериуми, доколку вашата фирма ги потполнува.

 

Бр Опис ДА НЕ
1 Ја нудам целата барана количина    
2 Го нудам видот на дрвата кои вие ги барате    
3 Нудам даночна сметка    
4 Нудам транспорт до сите барани дестинации по иста цена за метар 3    
5 Нудам услуга со виљушкар за товарење и растовар на дрвата    
6 Нудам место за вршење на наведените услуги во сите зони каде што ќе делите    
7 Поседувам дозвола за продавање дрва на законски начин    
8 Имам претходно искуство во ваков вид на проекти    

 

 

Друго:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Назив на компанијата:________________________________________

Дата: ________________

 

Име:                                Презиме:                              Потпис:                                     Печат:

___________              ____________                                 ______________                  _____________

kallirio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *